This is a free Purot.net wiki
  • View:

Mediatekstejä

Kuvaus

Tässä ÄI3-kurssiin liittyvässä wikissä kirjoitatte erilaisia mediatekstejä sekä yksilöinä että ryhmissä.

Tekstien kirjoittaminen ja lukeminen kehittää

- oikeinkirjoitustaitojanne

- asiatyylin käyttämistä

- lähdetietojen hyödyntämistä ja merkitsemistä.

Tekstejä havainnollistetaan kuvien ja videoiden avulla.

Lisäksi wikissä on hyvä harjoitella palautteen antamista ja vuoropuhelua.

Arviointi

  • tekstien asiasisältö
  • tekstien laajuus
  • oikeinkirjoitus ja asiakieli
  • kappalejako (rakenne)
  • lähdemerkinnät
  • kommentointi
  • suulliset esitykset

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.

Käytä kommenteissakin työelämään sopivaa asiatyyliä!

Kommentissa voi kannustaa, antaa ideoita ja tehdä tarkentavia kysymyksiä.
mervikuismanen   (29.11.2015 15:31)