This is a free Purot.net wiki
  • View:

Jonin artikkeli

Mielenterveys on voimavara

Artikkelissa kerrotaan hyvän mielenterveyden "rakennuspalikoista", mielenterveyteen vaikuttavista asioista ja kuinka omaan mielenterveyteensä voi toiminnallaan vaikuttaa. Lopussa tuodaan esille miksi mielenterveys on myös tärkeä osa oppimista. (Peltoniemi ym 2016)

 

Valitsin tämän artikkelin, koska olen menossa työharjoitteluun erityisluokalle, jossa oppilaat kärsivät erilaisista oppimisvaikeuksista ja siksi, että aion erikoistua mielenterveysalalle opinnoissani.

 

"Riittävä uni ja lepo, ravinto ja yhteiset ruo­kailuhetket, kohtaamiset toisten ihmisten kanssa, ajatusten ja tunteiden ja­kaminen, liikunta sekä luovuus ja itsensä toteuttaminen vaikuttavat oleelli­sesti päivittäiseen hyvään oloon." (Peltoniemi ym 2016)

Ystäväni kommentoi artikkelia näin: " Mielestäni artikkeli on hyvin kattava ja tiivis tietopaketti mielenterveyden vaikutuksesta jokaisen ihmisen arkeen. Kirjoittaja kertoo monipuolisesti mielenterveyteen vaikuttavista taidoista sekä muista sitä parantavista valinnoista. Lisäksi artikkelin lopussa kirjoittaja kertoo aikuisille hyviä neuvoja oppimisvaikeuksista kärsivän lapsen oikeanlaiseen tukemiseen." (Rompasaari 2016)

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.