This is a free Purot.net wiki
  • View:

Tinkan artikkeli

Lähihoitajien arvostus vähitellen parantunut

Hynnisen Erkki kirjoittaa mielipidetekstissään, siitä kuinka lähihoitajan työtä on nyt alettu arvostamaan enemmän kuin aikaisemmin. Lähihoitajien arvostus vähitellen parantunut (Savon Sanomat 8.4.2008) Hynninen kertoo artikkelissa kuinka alkujaan lähihoitajien työtä kritisoitiin, kuintenkin lähihoitajista on alkanut olla pulaa ja lähihoitajat ovat alkaneet saamaan enemmän arvostusta osakseen. Hynninen painottaa tekstissään kuinka arvokasta työtä me lähihoitajat teemme. Työ on raskasta ja vaativaa, etikä palkka työmäärään riittävä, mutta silti hän on ylpeä työstään saadessaan auttaa muita. (Hynninen 2008)

Valitsin aiheen koska se liittyy omaan alaani. Siinä oli hyvää pohdintaa ja selkeiä mielipiteitä. Teksti oli selkeää ja mielenkiintoista luettavaa, missään vaiheessa ei tuntunut tylsältä lukea sitä, jaksoin lukea sitä niin, että asiat jäivät hyvin mieleeni juurikin sen takia koska teksti oli mielenkiintoinen. Jos teksti olisi ollut pidempi olisin varmasti lukenut sen silloinkin. Tekstin pohdinta ja ajatukset saivat minut itsenikin ajattelemaan enemmän asioita liittyen lähihoitajiin ja heidän arvostukseensa ja kuinka omalla tekemisellä ja persoonalla saadaan paljon aikaiseksi.

"Yhdessä toimien, toinen toistamme rohkaisten ja auttaen pystymme luomaan lähihoitajista ammattitaitoisen ja empaattisen, työhönsä sitoutuneen ja siitä pitävän porukan. Sillä sitähän me olemme." (Hynninen 2008).

Jenny Alasen mukaan työkokemuksen ja iän perusteella on hyvin hankala vastata kuinka lähihoitajia on aikaisemmin arvostettu jos verrataan tätä päivää. Hänen mielestään lähihoitajien arvostus näkyy hyvin vähän, joissakin paikoissa lähihoitajia arvostetaan enemmän kuin toisissa. Vähän kokemuksen perusteella tähän on hyvin vaikea vastata. Tietysti joissain paikoissa asiakas itse arvostaa lähihoitajan apua ja saattaa näyttää sen pienillä eleillä.  Alasen mukaan henkilö, jolla olisi enemmän työkokemusta näkisi lähihoitajien arvostuksen varmasti ihan toisenlaisin silmin. (Alanen 2016)

Hynninen, Erkki 2008. Lähihoitajien arvostus vähitellen parantunut.http://www.savonsanomat.fi/mielipide/mielipidekirjoitukset/lahihoitajien-arvostus-vahitellen-parantunut/1120571 25.1.2016.

Discuss & brainstorm

Only members of this wiki are allowed to contribute to discussions. If you would like to participate in the discussion, send a membership request.